Miko Seafood AS er en del av Miko-Gruppen som ble etablert i 1972. Mikos virksomhet kan spores tilbake til 1971. Gründer og sivilingeniør Fredrik Michelsen sørget for å ha flere ben å stå på.

Han tegnet og leverte kraner samtidig som han solgte kontormaskiner (tegnebrett og arkivskap). På starten av 70-tallet i nord-Tyskland sank et skip med et parti appelsiner til havets bunn. Skipet ble hevet og solgt til metallverdi mens appelsinene ble transportert til et saftpresseri og siden solgt som juice.

Denne handelen fascinerte gründer Fredrik Michelsen som tok med seg idéen om å gjenvinne skadede varepartier tilbake til Norge. På den måten ble miljøvern og gjenvinning sentrale verdier i Mikos forretningsidé.

I dag er Miko AS holding selskap for seks operative selskaper, arbeidene innen marin miljøsikring, plast-produksjon av gjenvunnet plast materiale, handel med skadete og ukurante varepartier og eiendomsutvikling.

Miko Seafood bygger videre på Miko ånden – til å se nye muligheter, fundamentert i bærekraft.

Produkter og tjenester

Miko Seafood AS samarbeider med ulike aktører innenfor sjømatnæringen, spesielt med produkter for eksport. Vi har også et samarbeid med Miko-Trading AS, et selskap i Miko-gruppen med eget varehus utsalg – spesialisert på problem varer.

Dette betyr at vi kan være en løsningsorientert partner når det oppstår varepartier med ulike avvik. Bærekraft i praksis.

Miko Seafood AS er i tillegg representert i Singapore med dedikert representant som promoterer unike produkter inn mot high-end markedet. Norsk opprinnelse står sentralt i vårt arbeid.


Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Nicolai Michelsen
Styreleder
Nicolai Michelsen er utdannet sivilingeniør og er gründer og daglig leder i Miko Innovasjon AS Han har over 30 års erfaring innen marin- og offshorebransjen. Han gikk inn i en ny rolle i Miko etter 22 år som daglig leder i Miko Marine AS. Disse erfaringene gjør han til en driftig leder med kunnskap og kreativitet som hjelper Miko å identifisere og kommersialisere gode idéer og løsninger.
Ansatt