Hjem » Bærekraft

Bærekraft

Miko Seafood støtter FNs bærekraftsmål

FNs bærekrafts mål er verdens felles agenda for en bærekraftig utvikling som gjør det mulig med fortsatt velstandsøkning basert på økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige prinsipper.

Vi ønsker derfor aktivt å støtte FNs bærekrafts mål og har valgt å implementere disse i selskapets strategi.

Alle bærekrafts målene er i seg selv viktige, og skal verden lykkes med de globale målsetningene, må de sees i sammenheng. Forskjellige virksomheter vil ha ulike forutsetninger for å kunne påvirke de enkelte målene. Miko Seafood har gjennomført en analyse av bærekrafts målene og hvordan vi som virksomhet kan påvirke disse. Basert på våre ambisjoner for videreutvikling av virksomheten har vi identifisert 4 mål hvor vi kan ha en påvirkning og hvor vi kan gjøre en forskjell.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Miko Seafood har stor tro på mangfold , entreprenørskap og innovative løsninger, også hos små og mellomstore bedrifter. Vi vil bedre utnyttingen av ressurser gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon. Dette reflekteres allerede i hele Miko-gruppen.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Miko Seafood har fokus på bærekraftig forvaltning av ressurser, og vil gjøre sitt til å bidra til redusert matsvinn. Dette gjør vi allerede med et samarbeid med Miko-Trading, et selskap i Miko-gruppen som har spesialisert seg på skadede varepartier som ellers ville blitt kastet.

14. Liv under vann

Miko Seafood søker først og fremst samarbeid med aktører som har uttalte strategier rundt bærekraft og forvaltning etter beste praksis.

17. Samarbeid for å nå målene

Miko Seafood er bevisste på at det foregår utnyttelse av svake i fiskeriene, samt at det finnes utstrakt korrupsjon i verden. Miko Seafood er derfor nøye på sine valg av samarbeidspartnere.